Dějepis

Stručné dějiny našeho uzemí až po Karla IV.

400 př.n.l. - keltský kmen na našem území - BÓJE (Boiohaemum-Bohemia) 1.-4.stol. n.l. - od severu pronikají germánské kmeny, které vytlačují zdejší usedlost (Kelty). MARKOMANI byli zřejmě v Čechách a KVÁDOVÉ na dnešním Slovensku 5.-6.stol.n.l. -o d severovýchodu přicházejí...
Celý článek

Severská mytologie

Severská mytologie je souhrn pověstí, legend a představ o hrdinech, bozích, vzniku, účelu a konci světa pocházející od germánských kmenů obývajících Skandinávský poloostrov a jeho okolí (např. Norové, Švédi nebo Dáni), které spojuje společná vikinská minulost. V širším...
Celý článek

Bitva o Dien-bien-phu 1954

Po porážce Francie Německem v roce 1940, přestala existovat i francouzská koloniální říše.  V Asii vypukla ve francouzské Indočíně povstání proti okupujícím Japoncům, protože nacionalistické jednotky Vietnamu mysleli, že si tím vybudují po válce novou samostatnou zemi. V roce...
Celý článek

Osídlení našich zemí do příchodu Slovanů

O osídlení našich zemí před příchodem Slovanů se dovídáme převážně z hmotných pramenů, archeologických nálezů jako jsou například nástěnné malby, šperky, keramika, nástroje, hroby a mnohé jiné. Stručně se dá tady doba rozčlenit na několi období. Jsou to:   starší paleolit - doba...
Celý článek